ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่สะพานคุณหญิงจินดา ถึง หน้าร้านอาหารคีรีมันตรา (ถนนกาญจนบุรี - ไทรโยค ฝั่งซ้าย)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี มีแผนจะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยจะดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าเก่าเสื่อมสภาพ พร้อมปักเสาไฟฟ้าใหม่ และรื้อถอนสายไฟฟ้าเก่าเสื่อมสภาพ พร้อมพาดสายไฟฟ้าแรงสูงใหม่ ฉะนั้นในการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 17.00 น. ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่ไฟฟ้าดับตามรายละเอียด ดังนี้
บ้านที่อยู่อาศัย ธุรกิจ ร้านค้า บริเวณตั้งแต่สะพานคุณหญิงจินดา ถึง หน้าร้านอาหารคีรีมันตรา (ถนนกาญจนบุรี - ไทรโยค ฝั่งซ้าย)
ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่านได้ทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการจัดการในวันเวลาดังกล่าว และหากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กาญจนบุรี ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเข้าระบบจำหน่ายตามปกติในทันที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ
29/05/2563 08:30
29/05/2563 17:00
กฟจ.กาญจนบุรี
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทรศัพท์ 034-511541, 034-512555, 034-512556 โทรสาร 034-518475 ช่างผู้ควบคุมงาน นายบุญสร้าง ช่างเจริญ โทร. 081-7051104
สุพจน์ เอื้อเฟื้อ
ลำดับดาวน์โหลด