ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ท้ายพิกุล และ ม.4 หนองบัว
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณท้ายพิกุล และ ม.4 หนองบัว ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 13.00 นาฬิกา กรณีมีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท ให้ทราบด้วย
29/12/2564 09:00
29/12/2564 13:00
กฟอ.พระพุทธบาท
036-266750
ภานุพงษ์ ฤทธิไกร
ลำดับดาวน์โหลด