ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากทางเข้านิคมอีเทิร์นซีบอร์ด
งานปักเสา ย้ายแนวสายส่งระบบ115kv บริเวณปากทางเข้านิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด
21/04/2562 08:00
21/04/2562 17:00
กฟต.บึง
038195836
ปวีณ วงษ์สกุล
ลำดับดาวน์โหลด