ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปักธงชัย ซ.1
22 พฤศจิกายน 2564 ดับไฟ 09.00-16.00น. เพื่อปักเสาคอร. ขนาด 12.20ม. จำนวน 4ต้น
22/11/2564 09:00
22/11/2564 16:00
สนง.เขต ฉ3นครราชสีมา
044-242072
สิทธินนท์ ศรีคชา