ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านใหม่หัวฝาย ม.1 ต.บ้านกล้วย
กฟจ.ชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงและเพื่อแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 13.00 น.
02/06/2563 09:00
02/06/2563 13:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
เทพนรินทร์ ตุ้มโท
ลำดับดาวน์โหลด