ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ สามแยกเต็กเฮง ถึงโรงเรียนเสนา ประสิทธิ์
เพื่อ ก่อสร้าง ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 12.20 เมตร และเปลี่ยนอุปกรณ์ ที่ชำรุด
31/07/2564 09:00
31/07/2564 16:00
กฟอ.เสนา
035-201612
มงตล กมลพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด