ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.เนินตะแบก ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
จะดำเนินการปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า
24/04/2562 09:30
24/04/2562 14:00
กฟจ.สระแก้ว
0918821346
วุฒิชัย วุฒิกิตติวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ