ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย11 คีรีนคร ซอยข้างโรงโม่ทัศนา
เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงภายในซอยคีรีนคร11
20/09/2563 09:00
20/09/2563 13:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด