ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากทางแยกเข้าซอยเล่าโหลถึงปลายสายรวมซอยแยกทั้งสองฝั่ง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ
09/12/2564 09:00
09/12/2564 17:00
กฟจ.ตราด
039511626
เสริมศักดิ์ ช่วงเวฬุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ