ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคลองสำโรง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย รื้อถอน และ ติดตั่งหม้อแปลงไฟฟ้า
11/11/2564 09:00
11/11/2564 16:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
0958137111
พิทยา โกมาร
ลำดับดาวน์โหลด