ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านทุ่งยาว บ้านทุ่งโป่ง (หน้าวัด) บ้านท่าปาย บ้านแม่ปิง
มีการปฏิบัติงานปักเสาไฟฟ้าแรงสูงแนวถนน1095ตั้งแต่ด่านแม่ยะ - บ้านตีนธาตุ เพื่อรองรับระบบจำหน่ายแรงสูงวงจรใหม่
10/11/2563 08:30
10/11/2563 16:30
กฟอ.ปาย
088-9992975
สุเมธ ทัตตานนท์