ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
- ตำบลหนองแวง
1. บ.โคกสาย
2. บ.พลาญชัย
3. บ.หนองยูง
4. บ.จอมศรี
5. บ.ขี้เหล็ก
6. บ.เขวา
06/08/2565 09:00
06/08/2565 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด