ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
HOA08VR-102 (วัดแม่ลองเพียรกุศล) – HOA08VS-112 (SF6 บ้านห้วยกลางบ้าน)
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายสับเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์หัวเสาแรงสูง ช่วงที่ 1,2 และ ปรับแต่งเสาแรงสูงเอน จำนวน 10 ต้น
WBS : I-63-A-CHT64.MS.2013
WBS : I-63-A-CHT64.MS.2014
12/10/2564 08:30
12/10/2564 16:30
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด