ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเวินพระบาท,บ้านห้อม หมู่1 (ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจิตเวชนครพนม)
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายย้ายแนวเสาไฟฟ้า ให้แขวงการทางหลวงขยายถนน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
28/04/2563 09:00
28/04/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด