ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
SEK2R-04 ถึง DEE หน้ารีสอร์ท โทโคริน
ดับไฟปฏิบัติงาน พาดสายSAC185
พื้นที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ ต.ศรีชมภู ต.พรเจริญ อ.พรเจิญ จ.บึงกาฬ
1.ดับไฟเวลา 07.30-17.30 น. พื้นที่ดับไฟ บ้านสร้างคำ , บ้านบุ่งคล้า , บ้านดงเสียด , บ้านหนองบัวน้อย , บ้านโนนขาม , บ้านโนนมอ , กอแก้วรีสอร์ท , โทโคริน รีสอร์ท
2.ดับไฟ2ช่วงเวลา 07.30-08.30 น.และ 16.30-17.30 น.พื้นที่ดับไฟ บ้านดอนน้อย , บ้านโคกสว่าง , บ้านดอนหญ้านาง , ตระกูลแสนการเกษตร , ก.การเกษตร , สถานีตำรวจภูธรดอนหญ้านาง , เทศบาลดอนหญ้านาง , เทศบาลศรีสำราญ , ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ
16/09/2563 08:00
16/09/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0650263703
เพชราวุธ โพชราช
ลำดับดาวน์โหลด