ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ศูนย์การค้าเมืองทอง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ดับไฟไลน์แยกศูนย์การค้าเมืองทอง เพื่อเปลี่ยนสายเปลือย 50 ACSR เป็น สาย SAC 185
11/01/2562 09:00
11/01/2562 16:30
กฟอ.กันทรลักษ์
045661394, 0933244617
ปรัชญา เกษาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ผังจุดปฏิบัติงาน