ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสี่เเยกกำนันบูลย์ ถึงเเทงค์น้ำใหม่ข้างวัดเเคราย
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณสี่เเยกกำนันบูลย์ ถึงเเทงค์น้ำใหม่ข้างวัดเเคราย เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเรงต่ำ
21/12/2561 09:00
21/12/2561 16:30
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด