ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เบรกเกอร์ฟีดเดอร์ 4 สถานีพะเยา 1 ถึง PYB01VS-108 วัดอินทร์ฐาน,เบรกเกอร์ฟีดเดอร์ 10 สถานีพะเยา 1 ถึง SF6 หน้าแอมเวย์
ย้ายแนวระบบแรงสูงบริเวณหน้านิ่มซี่เส็งพะเยา
17/11/2564 09:00
17/11/2564 17:00
กฟจ.พะเยา
081-284-4200
ธณารำ พรหมดวง
ลำดับดาวน์โหลด