ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณร้านโต๊ะนม ถึง ร้านขายของส่งตรงข้ามโรงเรียจีน
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะจ่ายไฟเข้าระบบทันที
22/05/2562 09:00
22/05/2562 16:00
กฟจ.อุทัยธานี
056511641
พัลลภ มีเทศ
ลำดับดาวน์โหลด