ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านนาโฮง ถึง บ้านเหล่าอุดม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ดับไฟเพื่อทำงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบจำหน่ายในฟีดเดอร์ที่ 2 หมุ่บ้านที่ได้รับผลกระทบคือ 1.บ้านสันติสุข
ร้านมินิบิ๊กซีบ้านสันติสุข 2.บ้านห้วยปลาโด 3.บ้านศรีสามารถ 4.บ้านหัวฝาย 5.บ้านไร่สีสุก 6.บ้านดงยาง 7.บ้านดงบาตร 8.บ้านดงหวาย
9.บ้านสายน้ำผึ้ง 10.บ้านเหล่าอุดม
16/07/2564 09:00
16/07/2564 15:00
กฟอ.บ้านดุง
0652369312
ปรีชา เทวสิทธิ์
ลำดับดาวน์โหลด