ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE ทางโค้ง หลังสะพาน ท้าย บ.โป่งเปือย ถึง BUA4S-12
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
1.ดับไฟ 2 ช่วงเวลา 08.00-09.00 น. และ 16.00-17.00 น. พื้นที่ไฟดับประกอบด้วย บ้านหนองตะไก้ , บ้านโป่งเปือย , บ้านนาแวง ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งเปือย , องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเปือย , บ้านโป่งเปือย หมู่ 3 , โรงเรียนบ้านโป่งเปือย
2.ดับไฟเวลา 08.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านคำไผ่ , โรงเรียนบ้านคำไผ่ , บ้านคำไผ่ หมู่ 3 , บ้านโคกกลาง , บ้านโคกกลางพัฒนา , บ้านสามแยกศรีชมภู
15/11/2562 08:00
15/11/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด