ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยกระเบื้องลีลา ตั้งแต่ปากซอย ถึงเชิงสะพานข้ามคลองมหาชัย (ฝั่งซ้าย) [กองก่อสร้าง PEA Samutsakhon]
ปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณ์ Air Break Switch ระบบสายส่ง 115 kV
25/03/2561 08:00
25/03/2561 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายยศพัทธ์ 081-8805368,นายอำนาจ 081-9955260,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด