ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ชุมชน กม.7 และ หมู่ 3 , 9 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
2. ประกาศดับไฟ!!!!
(17 ก.ค. 65)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย สายตะพานหิน - ทับคล้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ : 17 กรกฎาคม 2565
เวลาดับไฟ : 08.30 - 17.00 น.

พื้นที่ไฟดับ
1. วัดสัตตวนาราม (กม.7)
2. โรงเรียนวัดสัตตวนาราม (กม.7)
3. หมู่บ้านจัดสรรพลัสทาวน์
4. บ้านวังหลุม หมู่ 3 , 9 ต.วังหลุม
5. วัดวังหลุม และชุมชนโดยรอบ
6. สถานีอนามัยวังหลุม
7. ตลาดวังหลุม
8. ชุมชนสี่แยกวังหลุม
9. กลุ่มร้านนุคอนกรีต
10. ชุมชนข้าง อบต.วังหลุม
11. ชุมชนสายวังหลุม - ทุ่งโพธิ์
12. บ้านทุ่งโพธิ์ ม.7 ต.ทุ่งโพธิ์
13. โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
14. วัดบึงบ่าง และชุมชนโดยรอบ
และบริเวณใกล้เคียง
...........................................
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากมีข้อสอบถามโปรดติดต่อ 056-622133

??กดลิ้งค์ตรวจสอบพื้นที่ไฟดับ ??

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1JwkeR9Wj4gHSW2L9gyNXe8S0cSoWZpE&usp=sharing
17/07/2565 08:00
17/07/2565 17:00
กฟอ.ตะพานหิน
056-6221323
สันติ พิมพ์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด