ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านดวงกมล ซ.1 ในซอยวิเศษสุข
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
31/01/2562 13:00
31/01/2562 14:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด