ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากทาง ซ.11 ถึงปากทาง ซ.12 เหนือ ถ.สาย 36
ดับไฟให้ผู้รับเหมาปรับปรุงเปลี่ยนสายจากสาย PIC เป็นสาย SAC บริเวณปากทาง ซ.11 เหนือ ถึงปากทาง ซ.12 เหนือ ถ.สาย 36
30/01/2561 08:00
30/01/2561 17:00
กฟภ.มาบตาพุด
0815871768
คมสันต์ หนาแน่น
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังบริเวณไฟดับ