ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านผึ้ง,บ้านวังกระแส,บ้านกุตาไก้,บ้านดอนดู่,บ้านโพนสว่าง,บ้านนางิ้ว,บ้านหนองบัวคำ,บ้านโพนทา,บ้านนาเลียง,บ้านนาดอกไม้,ตำบลบ้านผึ้ง,ตำบลกุตาไก้,ตำบลนามะเขือ
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง งานตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ ปากทางเข้าบ้านผึ้ง ถึง บ้านกุดตาไก้ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
14/06/2564 09:00
14/06/2564 18:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
กิตติพงษ์ มะวงศ์ไว
ลำดับดาวน์โหลด