ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากหน้าหมวดการทางนิคมห้วยคล้า ถึง บ้านกระเอิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ(ฝั่งซ้ายมือ)
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อสับเปลียนลูกถ้วยแรงสูงชำรุด
13/06/2562 09:00
13/06/2562 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-644335 , 045-911203-6 ต่อ 14460
สมสิทธิ์ รัตนภักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด