ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประปาหนองเสม็ด ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานย้ายเสาแรงสูง
14/02/2561 09:00
14/02/2561 15:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
วิชา พิมพ์ใจชน