ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนประชาธิปัตย์ ๑ ตั้งแต่ แยกวิริยะเธียร ถึง แยกโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ฝั่งซ้าย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
29/10/2563 09:00
29/10/2563 16:00
กฟอ.หาดใหญ่
082 - 4320712
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ