ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 11 ต.สุเทพ
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย
17/09/2563 09:00
17/09/2563 12:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด