ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านศรีดอนแก้วถึงบ้านหนองบวกเต่า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอแม่อายจำเป็นต้องดับไฟฟ้าในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. เนื่องจากปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
29/07/2565 09:00
29/07/2565 12:00
กฟอ.แม่อาย
0825610843
นนทชัย บัวลอย
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ