ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่กาหลวง ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
24/10/2564 09:00
24/10/2564 17:00
กฟจ.พะเยา
0947341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด