ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา บริเวณตู้Underground 18 ชายหาด
บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบจำหน่าย ประจำปี2563
01/10/2563 13:00
01/10/2563 16:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด