ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ไทรโยง ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการปรับปรุงบำรุงรักษาหม้อแปลง เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 12.00 น. บริเวณไฟดับ บ.ไทรโยง ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
18/08/2563 08:00
18/08/2563 12:00
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก