ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.วิฑูรอุทิศ 1,4,ตลาดเสรี ริมสถานรถไฟยะลา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณตลาดเก่ายะลา
ตั้งแต่ ถ.วิฑูรอุทิศ 1,4,ตลาดเสรี ริมสถานรถไฟยะลา
เวลา 09.00 - 17.00 น.
05/04/2561 09:00
05/04/2561 17:00
กฟจ.ยะลา
073-274-887
ก้องเดช แววสง่า
ลำดับดาวน์โหลด