ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทิศเหนือเซเว่นท่าผา(ปากทางบ้านน้ำล้อม) ถึง โรงเรียนอ้อมอารีย์(ทิศใต้ทางเข้าเทศบาลท่าผา)
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูงเนื่องจากกรมทางหลวงขยายผิวจราจร
14/06/2564 08:00
14/06/2564 17:00
กฟจ.กระบี่
054-281498
ยงศักดิ์ ตาลดี
ลำดับดาวน์โหลด