ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อนามัยคลองกระจง ถึง บ้านท่าเกษม(เหนือสะพานข้ามคลองตามา)
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. บริเวณ ตรงข้ามกับอนามัยคลองกระจง บ้านคลองยาง ประปาบ้านท่าเกษม บ้านท่าเกษม(เหนือสะพานข้ามคลองตามา)
07/07/2564 08:00
07/07/2564 17:00
กฟจ.สุโขทัย
15060
กิตติชัย เทพหินลัพ
ลำดับดาวน์โหลด