ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณคลองโชคกาญจนา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าทำการแก้ไขรื้อถอนเสาไฟฟ้าเก่าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าปักเสาไฟฟ้าใหม่ โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1. คลองโชคกาญจนาตั้งแต่ปากคลองถึงสี่แยกรางมอญหมู่ที่ 2,6 ต.หนองบัว
2. ถนนวัดหลักสี่ฯ-หลักห้าสะพานตั้งแต่ปั๊มน้ำมันชัชวาลย์,โต๊ะจีนเล็กเพชรสาคร,คลองตาไป๊,ศาลารอรถกำนันใช้ซอย 1 หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว
3. คลองโชคกาญจนาโรงงานพลาสติก
4. ศาลเจ้าหลังโรงพลาสติก,แท๊งค์น้ำบาดาล,สี่แยกรางมอญอู่ช่างชาติ หมู่ 2 ต.หนองบัว
13/01/2562 08:00
13/01/2562 18:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
113Jan2019