ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงหน้าวัดท้ายดอน
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
27/05/2563 09:30
27/05/2563 12:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด