ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เวลา 08.00ถึง 17.00 น. บ.ท่าโพธิ์คุ้ม รร. บ.ดงหมากยาง บ.โนนสา บ.นาคำ บ.โนนวังเยี่ยม บ.โนนทรายทอง บ.ไร่สุขสันต์ โรงงานย่านฉาง บ.โคกก่องคุ้มฝั่งโรงงาน
พาด สายไฟฟ้าแรงสูงเคเบิลอากาศ 185 ต.มม.เพิ่มเติม อีก 1 ฟีดเดอร์
01/02/2562 07:30
01/02/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด