ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ทางเข้าซอยอาสาพัฒนา 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวณตั้งแต่ทางเข้าซอยอาสาพัฒนา 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 14.00 นาฬิกา
27/09/2564 09:00
27/09/2564 14:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507079
อิศรา ตรงต่อกิจ