ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านธาตุน้อย-บ้านทุ่ง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV ไลน์ KNI1R-02
14/06/2562 09:00
14/06/2562 16:00
กฟอ.เขื่องใน
045-223021
สรศักดิ์ ศรีโสภาพ
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ