ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ตลาดนัดเปิดท้ายคลองถม บ้านปรือวาย ถึง บริษัทฮีโน่
งานย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง สายส่งฯ ระบบ 115 เควี ออกจากหน้าที่ดินของผู้ใช้ไฟ บริเวณเลยปากทางเข้าบ้านปรือวาย บริเวณไฟฟ้าดับ บ้านปรือวาย บ้านวังน้ำดำ บ้านหนองกลางดง บ้านหนองสองตอน
บ้านมาบเหียง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ
23/12/2561 08:30
23/12/2561 18:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน