ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโพธ์ทอง หมู่ 12 (ข้างปั้มดาว)
ติดตั้ง Insulation Cover อุปกรณ์ป้องกันสัตว์ขึ้นแตะระบบจำหน่ายแรงสูง
06/06/2563 10:00
06/06/2563 12:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 090-2989786
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด