ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตึกดาวรุ่ง
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
03/12/2564 09:50
03/12/2564 10:20
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด