ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางสี่แยกไฟแดงน้ำปลีก ถึง สะพานลำเซบก
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
17/03/2564 09:00
17/03/2564 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด