ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แถวตลาดปรีชา ต.บ้านเดื่อ อ.ทา่บอ จ.หนองคาย
ปักเสาไฟฟ้า ย้ายแนวถนน หนองสองห้อง-ท่าบ่อ ช่วงตลาดปรีชาเมืองทอง ถึง โค้งกุดบงดับ 9.00-17.00 น. ช่วงบ้านเดื่อ บ้านถ่อนฝั่ง รร.บ้านถ่อนวิทยา ดับ 9.00-10.00 น. และ 16.30-17.30น3
14/01/2562 09:00
14/01/2562 17:00
กฟอ.ท่าบ่อ
0929235662
มงคลชัย ทองเปี่ยม
ลำดับดาวน์โหลด