ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อู่จอดรถนครชัย ถึง สามแยกบัวชุม (ฝั่งซ้าย)
ปฏิบัติงาน เชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงไลน์ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเดิมให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ บริเวณบ้านคลองเขว้าถึงสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก ***รายละเอียดตามเอกสารแนบ***
16/11/2562 09:00
16/11/2562 12:00
กฟอ.ชัยบาดาล
0622495392
คมสัน สว่างเรือง