ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DISS ชั่วคราวตลาดสดโซ่พิสัย ถึง BUA1R-04
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสาและพาดสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัด ขนาด 185 ต.มม.
ดับไฟทั้งวัน 08.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านดอนแดง , ปั๊มน้ำมัน PT , ปั๊มโชคทวีโชคบริการ
13/08/2562 08:00
13/08/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด