ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 1 ปากทางเข้านิคมไฮเทค ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปักเสา 115 เควี
31/05/2563 08:00
31/05/2563 17:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด